Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala

Dyrektor Festiwalu Adam Wesołowski

 zapraszają na koncert 

 Wielcy wirtuozi 

w programie:

Johann Sebastian Bach, Grzegorz Gerwazy Gorczycki , Bartłomiej Pękiel, Mathew Lock, John Hilton, Henry Purcell

Wykonawcy:

Anna Szostak – dyrygent

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA

Czech Baroque Ensemble:

Peter Holtslag – flet prosty

Michaela Koudelková – flet prosty

Melusine de Pas – viola da gamba

Monika Knoblochová – klawesyn

Kościół św. Józefa  

Chorzów, ul. Łagiewnicka 17

7 grudnia 2019 r., godz. 19.00

Koncert w kościele św. Józefa w Chorzowie 7 grudnia 2019 roku będzie poświęcony muzyce sakralnej tworzonej na przestrzeni wieków. Usłyszymy wspaniałe chóralne i instrumentalne dzieła, począwszy od barokowych utworów Johanna Sebastiana Bacha, Henry’ego Purcella, Bartłomieja Pękiela i Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, po wspaniałe Ave Maria kompozytorów XIX wieku – Antona Brucknera i Giuseppe Verdiego.       

Wykonawcami tej zachwycającej, religijnej muzyki będą Zespół Śpiewaków Miasta Katowice CAMERATA SILESIA i Czech Baroque Ensemble. CAMERATA SILESIA to najlepsza w Polsce kameralna grupa śpiewacza, znana z wysoko ocenianych interpretacji muzyki dawnej i najnowszej. Od momentu powstania zespół prezentuje najwyższy poziom wykonań, co przyniosło mu uznanie zarówno w świecie muzycznym, jak i wśród melomanów. To zespół, który jest inspiracją dla wielu twórców z Polski i Europy. Współpracował z takimi kompozytorami, jak: Krzysztof Baculewski, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Zygmunt Krauze, Krzysztof Penderecki, Bogusław Schaeffer, Witold Szalonek, Paweł Szymański, Agata Zubel. CAMERATA SILESIA pod kierownictwem Anny Szostak, jednej z najlepszych polskich dyrygentek chóralnych, corocznie daje wiele koncertów w Polsce i poza granicami kraju w ośrodkach o najwyższym prestiżu artystycznym oraz bierze udział w najważniejszych festiwalach. 

Czech Baroque Ensemble to znakomity zespół, ceniony w swoim kraju i Europie, prezentujący barokowe interpretacje na licznych koncertach, zapraszany na prestiżowe festiwale, m.in. Dni Muzyki Dawnej w Bratysławie, Wielkanocny Festiwal Muzyki Sakralnej w Brnie, Znojmo Music Festival. Współpracuje z tak wybitnymi śpiewakami, jak: baryton Adam Plachetka, solista Metropolitan Opera w Nowym Jorku i kontratenor Andreas Scholl. Czech Baroque Ensemble aktywnie współpracuje z czeską telewizją i radiem oraz nagrywa płyty, wysoko oceniane przez krytyków i nagradzane.