10.09 – Koncert inauguracyjny

K O N C E R T   I N A U G U R A C Y J N Y                                         

sobota 10.09.2022

19.00 Chorzów

Kościół św. Józefa, ul. Łagiewnicka 17

 

PROGRAM:

Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Completorium
Michał Malec – Moteta de Passione Domini (prawykonanie)

WYKONAWCY:

Agnieszka Bochenek-Osiecka – sopran
Aleksandra Poniszowska – sopran
Grażyna Szary – sopran
Daniel Oktawian Piotrowski – alt
Sabina Myrczek-Kozińska – alt
Marek Anton – tenor
Bogusław Kowalski – tenor
Michał Goławski – bas
Remigiusz Nowak – bas
Anna Szostak – dyrygent
Capella Gorczyckiego
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

Wstęp wolny

17. Międzynarodowy Festiwal im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego zostanie zainaugurowany 10 września 2022 roku w Chorzowie, w Kościele św. Józefa, wspaniałym koncertem Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” wraz z Capellą Gorczyckiego pod kierunkiem Anny Szostak.

Tematem koncertu, zgodnie z myślą przewodnią i tytułem tegorocznej edycji Festiwalu, jest pokazanie największych innowacji w historii muzyki, jakie dokonały się w dwóch epokach: baroku oraz w muzyce współczesnej. Pierwszy koncert tegorocznej edycji Festiwalu ukaże zmiany, jakie zaszły na gruncie polskiej muzyki chóralnej. Artyści wykonają Completorium Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Jest to koncert wokalno-instrumentalny, który stanowi jedno z najwspanialszych dzieł polskich w zakresie tej formy. Kompozytor operuje tu w sposób wytrawny zarówno fakturą polifoniczną, jak i homofoniczną. Wykorzystuje wszechstronny aparat wokalny. Przez ekspozycję solową wszystkich głosów, duety we wszystkich możliwych zestawach, często stosowane tercety, wreszcie pełną polifonię chóru, osiąga wielką różnorodność brzmienia. Jest to opracowanie ostatniego nabożeństwa liturgii godzin, odprawianego późną nocą. „Nim kres jasności nadejdzie” („Te lucis ante terminum”) – tak święty Ambroży rozpoczyna hymn, w którym prosi o opiekę Boga na czas nocy.  Completorium mówi o lęku przed ciemnością – strachu przed śmiercią we śnie, przed nadchodzącym pod osłoną nocy wrogiem, złymi duchami czającymi się w mroku.  

W programie koncertu, obok wybitnego dzieła Patrona Festiwalu, prawykonana zostanie kompozycja Michała Malca Moteta de Passione Domini. Wykonywanie najnowszych kompozycji i aspekt kulturotwórczy jest jednym z głównych zadań Festiwalu.

Wykonawcami koncertu będą soliści i chór Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod kierunkiem Anny Szostak. „Camerata Silesia” to najlepsza w Polsce kameralna grupa śpiewacza, znana z wysoko ocenianych interpretacji muzyki dawnej i najnowszej. Od momentu powstania zespół prezentował najwyższy poziom wykonań, co przyniosło mu uznanie zarówno w świecie muzycznym, jak i wśród melomanów. To zespół, który jest inspiracją dla wielu twórców z Polski i Europy. Współpracował z takimi kompozytorami, jak: Krzysztof Baculewski, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Zygmunt Krauze, Krzysztof Penderecki, Bogusław Schaeffer, Witold Szalonek, Paweł Szymański, Agata Zubel. „Camerata Silesia” pod kierownictwem Anny Szostak, jednej z najlepszych polskich dyrygentek chóralnych, corocznie daje wiele koncertów w Polsce i poza granicami kraju w ośrodkach o najwyższym prestiżu artystycznym oraz bierze udział w najważniejszych festiwalach. 

Szczegółowy program Festiwalu dostępny jest na stronie www.gorczycki.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Partnerem Festiwalu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Share: