„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” to nasze hasło przewodnie festiwalu, które realizować będzie z Partnerem społecznym Festiwalu – Polskim Związkiem Niewidomych.

Cytat Adama Mickiewicza odczytywany będzie w wielorakim kontekście:
a) artystycznym: „Rok Moniuszkowski” – poezja Mickiewicza w kompozycjach Stanisława Moniuszki,
b) twórczym: przełamywanie barier, tworzenie nowych kierunków – premierowe wykonania dzieł i nowe projekty muzyczne,
c) duchowym: tam gdzie wzrok nie sięga, sięgają nasze emocje – wiara – budowanie tożsamości w oparciu o tradycje,
d) społecznym: przełamywanie własnych słabości – współpraca z osobami niedowidzącymi i ociemniałymi poprzez dostosowanie programów i miejsc koncertów oraz promocji zadania do osób z dysfunkcją wzroku (m.in. za pomocą kodów QR),
e) społeczno-artystycznym: stworzenie programu Festiwalu w oparciu o:
• twórczość kompozytorów z dysfunkcją wzroku (Bach, Haendel, Rodrigo),
• twórczość kompozytora z dysfunkcją słuchu (Beethoven),
• twórczość wybitnych Polaków, którzy całe swoje życie pomagali osobom z dysfunkcjami (patron Festiwalu – Grzegorz Gerwazy Gorczycki i Jan Paweł II),
• udział artystów z dysfunkcją wzroku,
• prezentację dzieł muzycznych poruszających tematykę niepełnosprawności i będących przełamywaniem barier w społeczeństwie.
Serdecznie zapraszamy na koncerty festiwalowe.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Partnerem festiwalu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
Sponsorami Festiwalu są Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.