WYGRAJ
Koszulki, eco torby i zaproszenia na 14. Gorczycki Festiwal
Do wygrania 10 pakietów:
Oryginalna koszulka festiwalowa
Podwójne zaproszenia VIP na koncert w ramach 14. Gorczycki Festiwal:
7 grudnia 2019: Czech Baroque Ensemble & Camerata Silesia
8 grudnia 2019: Koncert finałowy – J.F. Händel Oratorium „Samson” HWV 57
Gadżety festiwalowe: folder i torba eco.
Codziennie do wygrania 1 pakiet.
Od 18 do 29 listopada 2019.
Regulamin konkursu dostępny na www.gorczycki.pl
Organizator konkursu: Stowarzyszenie Gorczycki.pl
Sponsor konkursu: Gaz System S. A. oraz Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Aby wziąć udział w Konkursie celem zdobycia nagrody głównej należy w okresie od 18.11.2019 r. do dnia 29.11.2019 r. . spełnić łącznie następujące warunki:
wykonać zadanie konkursowe polegające na kreatywnej, oryginalnej, ciekawej i inspirującej odpowiedzi w postaci dokończenia zdania: „Kolejnym tematem przewodnim Gorczycki Festiwal powinien być …” przy czym wypowiedź może być złożona z jednego lub większej ilości zdań, może mieć formę wiersza lub hasła, powinna nawiązywać do tradycji muzycznych Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego.
przesłać swoje zadanie konkursowe za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: festiwal@gorczycki.pl
podać telefon kontaktowy do siebie w e-mailu wysłanym wraz ze zgłoszeniem.

Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia, które nie spełniają warunków określonych 
w niniejszym Regulaminie.

Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników będących autorami zadań konkursowych naruszających prawa autorskie innych osób lub ich dobra osobiste, przepisy prawa oraz dobre obyczaje, w szczególności zawierających wulgaryzmy.

W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy e-mail konkursowy, będzie odsyłany e-mail zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w Konkursie. E-mail zwrotny odsyłany będzie nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia.

 

LAUREACI:

1. Kamila Owczarczyk
2. Anna Wadowska
3. Dariusz Ziemowit
4. Krystyna Pokryszko
5. Rafał Wawrzyniec
6. Marta Podleś
7. Malwina Petrymusz
8. Robert Barlik
9. Jerzy Kasperek
10. Piotr Wylężek