14. Międzynarodowy Festiwal im. G. G. Gorczyckiego – w tym roku po hasłem „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” odbędzie się od 14 listopada do 8 grudnia 2019 roku, a koncerty festiwalowe zabrzmią w 11 miastach województwa śląskiego i w Krakowie.

Cytat z Ody do młodości Adama Mickiewicza „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” odczytywany będzie w wielorakim kontekście:

a) artystycznym: „Rok Moniuszkowski” – poezja Mickiewicza w kompozycjach Stanisława Moniuszki,

b) twórczym: przełamywanie barier, tworzenie nowych kierunków – premierowe wykonania dzieł i nowe projekty muzyczne,

c) duchowym: tam gdzie wzrok nie sięga, sięgają nasze emocje – wiara – budowanie tożsamości w oparciu o tradycje,

d) społecznym: przełamywanie własnych słabości – współpraca z osobami niedowidzącymi i ociemniałymi poprzez dostosowanie programów i miejsc koncertów oraz form promocji  do osób z dysfunkcją wzroku (m.in. za pomocą kodów QR),

e) społeczno-artystycznym: stworzenie programu Festiwalu w oparciu o:

• twórczość kompozytorów z dysfunkcją wzroku (Bach, Händel, Rodrigo),

• twórczość kompozytora z dysfunkcją słuchu (Beethoven),

• twórczość wybitnych Polaków, którzy całe swoje życie pomagali osobom z dysfunkcjami (patron Festiwalu – Grzegorz Gerwazy Gorczycki i Jan Paweł II),

• udział artystów z dysfunkcją wzroku,

• prezentację dzieł muzycznych poruszających tematykę niepełnosprawności i będących przełamywaniem barier w społeczeństwie.

Szczegółowy program wydarzenia jest już dostępny na stronie.

Serdecznie zapraszamy!