Stowarzyszenie gorczycki.pl

… zostało powołane przez młode pokolenie muzyków do realizacji inicjatyw kulturalnych: koncertów, festiwali, seminariów, kursów muzycznych, a także do prowadzenia działalności wydawniczej i udzielania stypendiów dla wyróżniających się osobowości twórczych. Główne cele Stowarzyszenia to poszerzenie kręgu miłośników i odbiorców muzyki, stworzenie mecenatu nad niekomercyjnymi zjawiskami artystycznymi oraz współpraca z europejskimi instytucjami kultury, mediami i twórcami różnych dziedzin sztuki.

Głównymi projektami stowarzyszenia są:

 1. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego
 2. Młoda Filharmonia Aukso
 3. Festiwal Cameraty Silesia
 4. Cykl koncertów Orkiestry Aukso w Sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
 5. Publikacje CD: Cracow Brass, Śląski Chór Puzonowy, Compozicioni di perla
 6. Akcja charytatywna „Śladami Gorczyckiego” prowadzona przy współpracy z Fundacją Iskierka.

O festiwalu

Festiwal ma na celu promocję i propagowanie muzyki klasycznej- arcydzieł muzyki wokalno-instrumentalnej w godnej oprawie i doskonałym wykonaniu, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku muzycznego najwybitniejszego kompozytora okresu polskiego baroku – Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, urodzonego właśnie tu na ziemi śląskiej.
Głównym celem festiwalu jest tworzenie w oparciu o współpracę kilkunastu największych miast województwa śląskiego znaczącego festiwalu, który staje się jedną z najatrakcyjniejszych wizytówek kulturalnych Śląska w Europie.

Cele na najbliższe edycje:

 1. Wymiana kulturalna pomiędzy miastami festiwalowymi a ich miastami partnerskimi w Europie.
 2. Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych mających na celu współpracę międzynarodową (projekty z wykorzystaniem funduszy unijnych, wyszechradzkich oraz innych międzynarodowych fundacji partnerskich).
 3. Poszerzanie współpracy kulturalnej pomiędzy miastami województwa śląskiego zainteresowanymi realizacją wspólnego przedsięwzięcia kulturalnego.
 4. Stworzenie rynku muzycznego dla polskich artystów, na którym będą mieć co roku okazję prezentować się oraz będą mieć możliwość do współpracy z zaproszonymi Gośćmi festiwalu.
 5. Inspirowanie i promowanie artystów – twórców poprzez zamawianie u nich kompozycji, opracowań, a następnie prezentacja publiczna, radiowa, nagranie i wydanie kompozycji w formie płyt CD.
 6. Stworzenie warunków do współpracy artystów muzyków z różnych środowisk (w tym wymiana regionalna) i przedstawicieli innych dziedzin sztuki.
 7. Pogłębienie współpracy z europejskimi placówkami kulturalnymi w celu promocji polskiej kultury (polskich twórców i artystów).

Obecnie festiwal jest największą imprezą muzyczną województwa śląskiego, na której rokrocznie w unikatowym repertuarze występują czołowi artyści świata.

Patronat honorowy:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego


GRZEGORZ GERWAZY GORCZYCKI

Urodził się między 1665 a 1667 w Rozbarku koło Bytomia w rodzinie Adama i Anny Gorczyców, właścicieli folwarku. Początkowo uczył się prawdopodobnie w miejscowej szkole parafialnej. Od ok. 1678 przypuszczalnie do 1683 studiował na Uniwersytecie w Pradze na wydziale sztuk wyzwolonych i filozofii, następnie teologię w Wiedniu i po ok. siedmiu latach otrzymał tytuł licencjata teologii. W 1689 lub 1690 przybył do Krakowa, gdzie 23 grudnia 1690 przyjął cztery niższe święcenia kapłańskie, w 1691 otrzymał subdiakonat, w lutym 1692 diakonat, a miesiąc później święcenia kapłańskie. W tym też czasie zmienił formalnie nazwisko z Gorczyca na Gorczycki. Przez następne 2 lata prowadził wykłady z zakresu retoryki i poezji w Akademii Chełmińskiej, prowadzonej przez księży misjonarzy w Chełmnie na Pomorzu. Kierował również kapelą kościoła archiprezbiterialnego. Po powrocie do Krakowa 1 października 1694 objął funkcję wikariusza Katedry na Wawelu, w 1696 został spowiednikiem katedralnym, a 10 stycznia 1698 otrzymał stanowisko kapelmistrza (Magister capellae musices Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis). Do jego obowiązków należało m.in. dyrygowanie, przygotowywanie repertuaru, komponowanie utworów własnych, kopiowanie głosów kompozycji innych autorów. Piastując tę funkcję uzyskiwał jednocześnie kolejne godności kościelne: kanonika kolegiaty w Skalbmierzu – 1705 (z czym wiązała się rezygnacja z wikariatu), proboszcza kościoła Bożego Miłosierdzia na przedmieściu Krakowa zwanym Smoleńskiem – przed 1727 (wiązało się to ze sprawowaniem opieki nad szpitalem przykościelnym), egzaminatora w seminarium duchownym – 1728. Jeszcze przed powołaniem na kapelmistrza katedralnego został opiekunem więźniów osadzonych w basztach Zamku na Wawelu. Wszystkie te obowiązki wykonywał do końca życia. Zmarł 30 kwietnia 1734 w Krakowie. Pamięć jego uhonorowano umieszczeniem w Katedrze wawelskiej tablicy pamiątkowej, na której został nazwany „klejnotem kapłaństwa”. Grzegorz Gerwazy Gorczycki był niemal wyłącznie kompozytorem muzyki religijnej – z racji głębokiego zaangażowania w funkcje kapłańskie oraz kapelmistrzowskej dbałość o zgodną z sensem liturgii oprawę muzyczną. Swoje utwory sygnował charakterystycznymi inicjałami G. G. G. w incypicie głosu basowego lub oznaczał pełnym nazwiskiem. Jest jednak część utworów, która przysparza muzykologom trudności – chodzi o dzieła niesygnowane, a pisane ręką Gorczyckiego. Funkcja kapelmistrza katedralnego zobowiązywała do troszczenia się o repertuar, toteż sporządzone przez niego rękopisy nie musiały oznaczać jego autorstwa. Większość jego kompozycji w postaci rękopisów oraz kopii zachowała się w Archiwum Kapituły Katedry na Wawelu. Po II wojnie światowej manuskrypty dwóch dzieł – COMPLETORIUM i CONDUCTUS FUNEBRIS – zostały odnalezione w archiwum poreformackiego kościoła parafialnego w Rakowie Opatowskim w pobliżu Kielc

Małgorzata Kosińska
Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Związek Kompozytorów Polskich
za: 
www.culture.pl


Archiwum