24.09 – WOLLMANN & GOŁAWSKI & TARANENKO & CAMERATA SILESIA

niedziela 24.09.2023

 

17.00 Bytom

Kościół św. Jacka, ul. Matejki 1

Program:

Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Alleluja. Prophetae Santi

Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Te Joseph celebrant

Antonin Dvořak – Pieśni biblijne na głos z fortepianem

Pēteris Vasks – The Fruit of Silence

Ivan Taranenko – Psalm 27 Wzywam Cię, Panie na chór i fortepian

Wykonawcy:

Grzegorz Wollmann – tenor solo

Michał Goławski – fortepian

Ivan Taranenko – fortepian

Anna Szostak – dyrygent

Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”

24 września 2023 roku w Kościele św. Jacka w Bytomiu zabrzmi koncert, podczas którego usłyszymy utwory obrazujące ewolucję w muzyce sakralnej. Znakomity zespół „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak przedstawi zmiany, jakie zaszły na gruncie muzyki chóralnej w baroku oraz współcześnie. Przemiany zostaną ukazane na bazie muzyki patrona Festiwalu, pieśni Antonina Dvořaka oraz nowych technik kompozytorskich. Usłyszymy dzieła współczesnych kompozytorów – Ivana Taranenko z Ukrainy oraz Pēterisa Vasksa  z Łotwy.

Ivan Taranenko jest kompozytorem, pianistą i pracownikiem naukowym Katedry Kompozycji Państwowej Ukraińskiej Akademii Muzycznej w Kijowie. Pierwiastek duchowości w jego twórczości łączy go z Pēterisem Vasksem, najwybitniejszym kompozytorem łotewskim. Vasks, zwłaszcza w muzyce wokalnej, znalazł szczególną przestrzeń do dzielenia się swoją wrażliwością. Jego dźwiękowy świat przenika refleksja nad wartościami chrześcijańskimi, sensem egzystencji czy naturą i jej losem w rękach współczesnego człowieka.

„Camerata Silesia” to najlepsza w Polsce kameralna grupa śpiewacza, znana z wysoko ocenianych interpretacji muzyki dawnej i najnowszej. Od momentu powstania zespół prezentował najwyższy poziom wykonań, co przyniosło mu uznanie zarówno w świecie muzycznym, jak i wśród melomanów. To zespół, który jest inspiracją dla wielu twórców z Polski i Europy. Współpracował z takimi kompozytorami, jak: Krzysztof Baculewski, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Zygmunt Krauze, Krzysztof Penderecki, Bogusław Schaeffer, Witold Szalonek, Paweł Szymański, Agata Zubel. „Camerata Silesia” pod kierownictwem Anny Szostak, jednej z najlepszych polskich dyrygentek chóralnych, corocznie daje wiele koncertów w Polsce i poza granicami kraju w ośrodkach o najwyższym prestiżu artystycznym oraz bierze udział w najważniejszych festiwalach.

Solistami koncertu będą tenor Grzegorz Wollmann,  śpiewak Zespołu „Camerata Silesia”, pianista Michał Goławski oraz kompozytor prezentowanego podczas koncertu utworu Ivan Taranenko.

WSTĘP WOLNY

Szczegółowy program Festiwalu dostępny jest na stronie www.gorczycki.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Dofinansowano ze środków Miasta Bytom oraz Samorządu Województwa Śląskiego.

Partnerem Festiwalu jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Share: