Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala
Dyrektor Festiwalu Adam Wesołowski
zapraszają na koncert
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

w programie:
Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Missa Conceptionis Beatae Virginis Mariae
Stanisław Moniuszko – Msza łacińska Des-dur
Śląskie pieśni ludowe

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
Chorzów, ul. Długa 32
30 listopada 2019 r., godz. 19.00

Koncert 30 listopada 2019 roku jest ważnym wydarzeniem 14. Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego, bowiem w sposób wyjątkowy i w niezwykłym wykonaniu zestawi dzieła Patrona Festiwalu i Stanisława Moniuszki, któremu poświęcony jest rok 2019. W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie usłyszymy Missa Conceptionis Beatae Virginis Mariae Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego i Mszę łacińską Des-dur Moniuszki. Będzie to porównawcze zestawienie opracowań cyklu mszalnego w twórczości dwóch polskich kompozytorów o randze i znaczeniu narodowym, którzy odnieśli wybitne zasługi na gruncie polskiej muzyki sakralnej swoich epok, jako kreatorzy stylu i formy, pozostawiając po sobie arcydzieła literatury wokalnej i wywierając ogromny wpływ na działalność muzyczną kolejnych pokoleń.
Uzupełnieniem programu będą śląskie pieśni ludowe, niezwykle śpiewne i melodyjne, dokumentujące wrażliwość oraz inwencję muzyczną ludowych twórców, niosące ze sobą bogactwo kształtów melodycznych, struktur rytmicznych i rozmaitość form wyrazowych.
Ten wyjątkowy program usłyszymy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, zespołu o ogromnych możliwościach wykonawczych, będącego wizytówką regionu. Poziom artystyczny Zespołu przyniósł mu uznanie na całym świecie, liczne nagrody i dyplomy honorowe. Zespół Śląsk odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach, dał ponad 7 tysięcy koncertów dla ponad 25 milionów widzów. Obecnie w repertuarze Zespołu znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych – od wielkich widowisk przynoszących barwną i dynamiczną panoramę folkloru wszystkich regionów kraju, poprzez wielce efektowne koncerty edukacyjne, aż po prezentacje muzyki klasycznej i sakralnej.
Koncert poprowadzi Mirosław Maciej Banach, dyrygent w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”, chórmistrz, kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego. Był współtwórcą i dyrygentem Polskiego Chóru Pokoju, skupiającego Polaków mieszkających poza granicami Polski oraz twórcą Chóru Ojczyzna w Koszalinie. Jest współzałożycielem Ogólnopolskiego Przeglądu Polskich Zespołów Artystycznych na Litwie, a także inicjatorem i współzałożycielem Chóru Chłopięcego Śląskie Słowiki.