Z dumą informujemy, iż dyrektor Międzynarodowego Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za rok 2018 w kategorii upowszechnianie i ochrona dóbr kultury. 

Z pewnością tworzenie i zarządzanie Festiwalem było jednym z mocnych argumentów, iż szacowna komisja przyznała nagrodę Adamowi Wesołowskiemu za upowszechnianie sztuki muzycznej.

Życzymy kolejnych sukcesów.

Więcej na stronie:

https://slaskie.pl/content/ludzie-kultury-odebrali-nagrody