Żyjąca w III wieku n.e. święta Cecylia za wiarę w Chrystusa została zamknięta we własnym domu w rozpalonej łaźni, gdzie poniosła śmierć męczeńska. Według tradycji była muzykalna i potrafiła grać na instrumentach, stąd uczyniono ją patronką muzyki kościelnej. Datę jej śmierci, 22 listopada, szczególnie uroczyście obchodzono w barokowej Anglii, dzięki m.in. działającemu w Londynie w drugiej połowie XVII wieku Towarzystwu Muzycznemu. Jemu to właśnie Henry Purcell (1659-1695) dedykował pierwszą z czterech ód poświęconych świętej Cecylii: Welcome to All the Pleasures Z 339. W porównaniu z późną, rozbudowaną i podniosłą Hail Bright Cecilia dzieło to wydaje się skromniejsze, początkowe słowa: Witajcie wszelkie rozkosze zachwycające, wdzięczny apetyt każdego zmysłu pobudzające, wskazują na przepyszną, pełną cudownych melodii i zaskakujących harmonii muzykę. Purcell był wybitnym twórcą muzyki instrumentalnej, o czym będzie można się przekonać słuchając wydanej już po jego śmierci, przepojonej angielską melancholią Sonaty triowej a-moll Z 804. Zarówno w tej kompozycji jak i w następującej po niej Sonacie triowej g-moll op. 2 nr 8 HWV 393

Jerzego Fryderyka Händla (1685-1759) wyraźnie słychać oddziaływanie stylu A. Corelliego i F. Geminianiego. Ostatni utwór wieczoru: The Profane Anthem to Anne Krzysztofa Baculewskiego (ur. 1950) nawiązuje do aury brzmieniowej angielskiego baroku i ód H. Purcella i J. F. Händla poświęconych św. Cecylii. Kompozycję poprzedza instrumentalny wstęp, w którym przeplatają się statyczne sekwencje klawesynu ze sprężystymi rytmicznie, giętkimi liniami melodycznymi smyczków typowymi dla A. Vivaldiego. Po nim następuje właściwy hymn, w którym pobrzmiewają barokowe harmonie bezpośrednio przypominające fragmenty Hail Bright Cecilia H. Purcella. Świecki hymn dla Anny został skomponowany do trzech strof wiersza metafizycznego poety angielskiego Johna Donne`a (1572-1631) i dedykowany jest kierownikowi zespołu Camerata Silesia Annie Szostak.

sobota 25.11.2017

19.30 Katowice 

Sala kameralna NOSPR, Plac Wojciecha Kilara 1

Program:

Henry Purcell – Oda na dzień św. Cecylii Welcome to All the Pleasures Z 339
Henry Purcell – Sonata triowa a-moll Z 804
Georg Friedrich Händel  Sonata triowa g-moll HWV 393
Krzysztof Baculewski  The Profane Anthem to Anne

Wykonawcy:

Anna Szostak – dyrygent
Zespół muzyki XVII i XVIII wieku Extempore
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia

Bilety w cenie: 15 zł