13. Gorczycki Festiwal zaprasza na koncert wypełniony muzyką Mistrzów baroku i klasycyzmu w wykonaniu renomowanego zespołu Capella Cracoviensis. Z jednej strony w koncercie wybrzmią przepełnione szczerością wyrazu kompozycje religijne bohatera Festiwalu Grzegorza Gerwazego Gorczyckieg oraz słynne „Ave verum” Wolfganga Amadeusa Mozarta. Z drugie strony zaprezentowane zostaną wirtuozowskie kompozycje instrumentalne Mistrza Mozarta – Symfonia nr 1 i 8, a dopełnieniem całości stanie się utwór, który wyszedł spod pióra najwybitniejszego polskiego skrzypka czasów klasycznych – Bazylego Bohdanowicza. Koncert wypełni więc wyszukany styl i klasycznie wręcz piękna muzyka – obok nich zaś sugestywne do granic możliwości barokowe kompozycje przepełnione duchowością. O jakość tego wyjątkowego wydarzenia zadba jeden z najbardziej uznanych zespołów muzyki dawnej w kraju – Chór i Orkiestra Capella Cracoviensis, której przewodzić będzie Robert Bachara- muzyk ceniony w całej Europie za temperament i wykonawczą pomysłowość.
czwartek 15.11.2018
19.00 Kraków
Teatr Nowy, ul. Krakowska 41

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento D-Dur KV 205
Bazyli Bohdanowicz – Symfonia D-dur
Grzegorz Gerwazy Gorczycki – motety Benedicta et venerabilis, Beata es Virgo Maria, Beata
viscera
Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia Es-dur nr 1 KV 16
Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Laetatus sum
Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia D-dur nr 8 KV 48

Wykonawcy:
Robert Bachara – koncertmistrz
Orkiestra i Chór CAPELLA CRACOVIENSIS

Bilety w cenie: 30 i 20 zł
Szczegóły na stronie: www.capellacracoviensis.pl